Wijkcoaches

In Purmerend wordt er wijk- en vraaggericht gewerkt en daarom ook bij Spurd. In iedere wijk in Purmerend is er een aanspreekpunt op het gebied van sport en bewegen. Heb je een vraag en/of een idee op het gebied van sport en bewegen? Neem dan vooral contact op met de wijksportcoach uit jouw wijk.

 

Centrum/Gors                         Aram Bakr                  a.bakr@spurd.nl

Overwhere/Wheermolen        Dennis Bus                 d.bus@spurd.nl

Purmer Noord en Zuid            Brian Melis                 b.melis@spurd.nl

Weidevenne                           Femke Wit                   f.wit@spurd.nl