Wet- en regelgeving

Sportverenigingen krijgen steeds meer te maken met complexiteit van wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan  de drank- en horecawet, de warenwet, de tabakswet, de Arbo-wet, kantinebeleid, personeel en (bestuurders)aansprakelijkheid. 

Voor vragen over deze onderwerpen kunnen sportverenigingen terecht bij Spurd.

Privacywetgeving

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden.  In deze nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. De Autoriteit Persoonsgegevens mag hoge boetes opleggen als dat niet gebeurt. Ook sportverenigingen vallen onder de nieuwe wet en moeten zorgvuldig met hun data omgaan. De verenigingen moeten daarom de komende maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet.
Doel van de wet:
De wet heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Enerzijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een datalek heeft plaatsgevonden terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

Hoewel de materie veel complexer is, willen wij u de hoofdpunten en aandachtspunten uit de wet kort meegeven

Wanneer u gebruik maakt van de tool (die wordt gebruikt bij de cursus en/of beschikbaar is gesteld door de sportbond), dan neemt deze u stap voor stap mee, zodat alle belangrijke onderdelen aan bod komen. In de tool staan ook voorbeelddocumenten van bijvoorbeeld de privacy policy, verwerkersovereenkomst etc. 

Jacob Kohnstamm: “AVG; het is helemaal niet complex, het is juist eenvoudig: verzamel niets wat niet noodzakelijk is, beveilig de gegevens goed, ga er zorgvuldig mee om, geef burgers er inzage in. Dat is wat er staat”

 

Allergenenwetgeving
Vanaf 13 december 2014 is er wetgeving die betrekking heeft op het informeren over allergenen in etenswaren. Volgens de nieuwe wet zijn ook sportverenigingen met een sportkantine verplicht om gasten desgevraagd te kunnen informeren over de allergenen die voorkomen in dergelijke producten. Zo kunnen allergische consumenten een keuze maken.

 

Wat zijn allergenen?
Allergenen zijn eiwitten die een allergische reactie kunnen opwekken. Mensen met een voedselallergie of voedselintolerantie reageren overgevoelig na het eten van producten met daarin allergenen waar ze allergisch voor zijn. Van 14 voedselallergenen moet worden aangegeven of ze voorkomen in de onverpakte producten die in uw sportkantine worden verkocht:

 1. glutenbevattende granen (zoals tarwe, rogge, gerst, haver, spelt en kamut)
 2. ei
 3. vis
 4. pinda
 5. noten (zoals amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten en macadamianoten)
 6. soja
 7. melk (inclusief lactose)
 8. schaaldieren
 9. weekdieren
 10. selderij
 11. mosterd
 12. sesamzaad
 13. sulfiet
 14. lupine

Drank- en Horecawet:
Minder alcoholgebruik door jongeren: dat is een van de belangrijkste doelen van de vernieuwde Drank- en Horecawet die gemeenten verantwoordelijk maakt voor handhaving, toezicht en vergunningverlening. De nieuwe Drank- en Horecawet is in 2013 ingevoerd. In 2014 maakte een aanpassing van de wet onder meer dat de leeftijdsgrens werd aangepast van 16 naar 18 jaar. Ook moeten gemeenten verplicht een preventie- en handhavingsplan opstellen waarin ze beschrijven hoe ze ervoor zorgen dat er geen alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18 jaar.

Links
www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
www.nocnsf.nl
www.sportwerkgever.nl