Verenigingsadvies

Het doel van Spurd is om zoveel mogelijk Purmerenders en Beemsterlingen in beweging te krijgen en te houden. Sportaanbieders spelen hierin een belangrijke rol en daarom is het belangrijk dat er in Purmerend en Beemster vitale sportaanbieders zijn.

Sportaanbieders bestaan van oudsher uit sportverenigingen maar er zijn ook steeds meer commerciële sportorganisaties. Omdat sportverenigingen, in tegenstelling tot commerciële sportaanbieders, geen winstoogmerk hebben en veelal afhankelijk zijn van vrijwilligers heeft Spurd een afdeling verenigingsadvies die sportaanbieders helpen om vitaal te blijven of te worden.

De afdeling verenigingsadvies verricht de volgende werkzaamheden om verenigingen te helpen bij hun beleidsvoering:

  1. Projectadvisering
  2. Accountgesprekken
  3. Themabijeenkomsten
  4. Clusterbijeenkomsten
  5. Nieuwsbrief
  6. Sportcafé
  7. Sport’in

Middels deze activiteiten wordt beoogd om kennisuitwisseling tussen clubs te stimuleren en faciliteren, kennisoverdracht en informatievoorziening, stimuleren deelname aan sportstimuleringsprogramma’s en het opbouwen van netwerken.

 

Peter Bus (links) en Brian Melis (rechts) zijn de verenigingsadviseurs bij Spurd. Heb je een vraag? Mail naar verenigingsadvies@spurd.nl.