Subsidie Sportverenigingen

Spurd beoordeelt aanvragen gemeentelijke subsidies voor sportgerelateerde zaken. De sportrelaties van Spurd ontvangen jaarlijks de uitnodigingsbrief per post.
Sport- en recreatieverenigingen moeten een aanvraag richten aan Spurd, niet aan de gemeente Purmerend. Spurd toetst aanvragen aan de gemeentelijke subsidieverordening en verzorgt de eventuele toekenning van de gemeentelijke subsidie.

Onder aan deze pagina vindt u het aanvraagformulier voor alle subsidievormen als digitaal in te vullen en ondertekenen PDF. U kunt met dit formulier alle subsidievormen aanvragen.

VOORWAARDEN
De voorwaarden voor gemeentelijke subsidies staan in de Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten van de Gemeente Purmerend. De bedragen zijn terug te vinden in de Uitvoeringsbesluiten Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten van de Gemeente Purmerend 2022. Het formulier om subsidie aan te vragen treft u onderaan deze pagina.

MOGELIJKHEDEN
Jeugdleden 

Sportverenigingen in Purmerend kunnen voor jeugdleden tot en met achttien jaar jeugdsubsidie aanvragen. Ook is er subsidie voor het sporttechnisch beroepskader.

Onroerende ZaakBelastingen/Rioolrecht 
Sport- en recreatieverenigingen komen jaarlijks in aanmerking voor volledige subsidie van de door de gemeente Purmerend opgelegde aanslag onroerende zaakbelasting en van het rioolrecht. Ook deze subsidie vraagt u aan met onderstaand formulier, welke u bij Spurd indient.

Deskundigheidsbevordering   
De cursus - beroepsopleiding - voor sportverenigingen moet uitgaan van een regionale of landelijke (sport)organisatie.  Eventuele uitbetaling vindt pas plaats na overlegging van alle benodigde stukken. 

VRAGEN? 
Gebruik dan het digitale contactformulier of bel voor nadere informatie maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.15 uur naar (0299) 418 100.