Sportactiviteiten in openbare ruimte: aanmeldingsformulier

Vanaf maandag 11 mei is het in de gemeenten Purmerend en Beemster weer toegestaan om sportactiviteiten te organiseren in de buitenlucht. Hierbij is het wel belangrijk dat aan onderstaande punten wordt voldaan: 

1. De organisatie conformeert zich aan het protocol van NOC*NSF en/of jullie sportbond.  

2. De organisatie heeft dit vertaald naar een plan voor de locatie met betrekking tot de aanrijdroute, routing en tijdslot.

3. De organisatie heeft een coronacoördinator aangesteld.

Spurd inventariseert welke sportactiviteiten in de buitenruimte in de komende periode worden georganiseerd en of deze voldoen aan bovenstaande criteria.
Om die reden is het belangrijk om voor start van de activiteiten onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen. Hierin verklaart de organisatie aan bovenstaande punten voldaan te hebben en verstrekken zij Spurd de benodigde informatie. Het invullen van het aanmeldingsformulier duurt enkele minuten.
 

Aanmeldingsformulier voor verenigingen ZONDER buitensportaccommodatie of andere organisaties
die sportactiviteiten willen organiseren in de buitenlucht.
 

Hebben je vragen/opmerkingen of willen jullie graag advies over je plan? Neem dan gerust contact met de verenigingsondersteuning van Spurd via y.kluvers@spurd.nl en b.melis@spurd.nl