Prestatieplan

Het prestatieplan geeft een beeld van hoe de samenwerkende partners invulling geven aan de maatschappelijke opgave (1a) ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, met de gezamenlijk te bereiken prestaties en de hiertoe in te zetten middelen. De maatschappelijke opgave staat in het teken van
sport, bewegen en gezondheid.
Partners zijn GGD Zaanstreek-Waterland, De Zorgcirkel, Evean, Prinsenstichting, Spurd, Sportraad Purmerend, de Purmerendse sportverenigingen en onderwijsinstellingen, SKOP en Stichting Gehandicaptensport Waterland. 

Prestatieplan 2019

Prestatieplan 2018

Prestatieplan 2017

Prestatieplan 2016-2019

Prestatieplan 2015

Prestatieplan 2014

Prestatieplan 2013