Overzicht ondersteuningsmaatregelen voor Sportclubs

Beste verenigingsbestuurder, 
 
Spurd wil met deze webpagina de sportverenigingen in Purmerend op de hoogte brengen van actuele thema's en ontwikkelen in de sportwereld. Onvermijdelijk is uiteraard de coronacrisis waar wij ons allen in begeven. Vanuit Spurd hopen wij dat de vele leden, die actief zijn bij de Purmerendse sportverenigingen, zich in gezonde toestand bevinden en wensen wij één ieder veel gezondheid toe.

Op deze pagina is er een onderscheid gemaakt tussen de landelijke en lokale ontwikkelingen voor sportverenigingen aangaande financiële ondersteuning. Haal eruit wat voor jullie vereniging relevant is en neem gerust contact met ons op als er onduidelijkheden zijn.

Landelijke financiële compensaties voor verenigingen 

- Noodloket Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
- Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) 

Lokale maatregelen:

Om te voorkomen dat de liquiditeitsproblemen zich vertalen in het faillissement van verenigingen heeft het college tot het volgende besloten:

  • De gebruikersvergoeding voor de binnen- en buitenaccommodaties wordt aan alle verenigingen kwijtgescholden voor de periode van 12 maart tot 1 juni. Hiermee wordt direct volledige duidelijkheid gegeven met betrekking tot de gebruikersvergoeding.
  • Daarnaast zal er maatwerk worden geboden en via een in te stellen werkgroep met alle verenigingen in gesprek worden gegaan, om te bepalen welke aanvullende maatregelen er nodig zijn.

De werkgroep zal worden samengesteld uit medewerkers van de gemeente en Spurd met als opdracht:

  1. Het in kaart brengen van de landelijke compensatieregelingen; nagaan of en op welke manier verenigingen daar aanspraak op kunnen maken;
  2. Verenigingen, waar nodig, te ondersteunen in het aanvragen van deze compensatieregelingen;
  3. Met verenigingen individueel in gesprek gaan om per vereniging te bepalen welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn
  4. De verenigingen na de corona crisis te ondersteunen in het weer opstarten van de activiteiten.

Met deze aanpak wordt elke vereniging gelijk behandeld. Het kan echter wel zo zijn dat verenigingen per saldo meer ondersteuning krijgen dan wat voor hen nodig is (uit de combinatie noodfonds, NOC*NSF en gemeente).

De maatregelen komen bovenop de eerder genoemde landelijke regelingen.