Maatregelen inperking Corona-virus

15 oktober 2020:

Ter verduidelijking op de opgestelde punten vanuit de rijksoverheid van eergisteren.
 

Lees de volgende twee publicaties goed door als sportaanbieder;

 1. De nieuwe noodverordening voor de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (Voornamelijk pagina 24 bijlage artikel 2.12)
 2. Algemeen protocol verantwoord sporten van de NOC*NSF

  Hieronder zullen wij de belangrijkste punten aanduiden die per 14 oktober 22.00 uur zijn ingegaan;

o          Alleen sporten die met een onderlinge afstand van 1,5 meter kunnen zijn toegestaan; Uitzondering bij kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Ook mogen zij met grotere groepen sporten
o          Maximaal 4 personen mogen samen sporten zowel binnen als buiten, exclusief trainer. Er mogen wel meerdere groepen van vier personen tegelijk sporten
o          Voor groepslessen bij individuele sporten (zoals bootcamp, yoga etc.) geldt het maximale aantal van 30 personen per binnenruimte
o          Voor buitensport is het advies maximaal 30 personen per veld
o          Zorg dat de groepen zoveel mogelijk in vaste samenstelling trainen
o          Er worden geen wedstrijden gespeeld
o          Toeschouwers zijn niet toegestaan
o          Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht
o          Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes

14 oktober 2020:

Het kabinet heeft gisteravond extra maatregelen aangekondigd om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. De maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober 22:00 uur en gelden voorlopig voor de komende 4 weken. Over 2 weken maakt het kabinet de balans op en bepaalt dan het vervolg van de maatregelen.

Het doel van alle maatregelen is het aantal reisbewegingen, het sociale verkeer en het aantal contacten tussen mensen drastisch te verminderen. Het kabinet roept mensen dan ook op contacten te beperken en zoveel mogelijk thuis te blijven.

Hieronder de belangrijkste punten vanuit de Rijksoverheid die gelden voor de sport.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Uitgezonderd zijn:

- Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)

- Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.

 • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.

  Voor een gedetailleerde beschrijving wachten wij nog op het NOC*NSF protocol Verantwoord Sporten, die hoogstwaarschijnlijk eind van de middag wordt gepubliceerd. Daarnaast zijn wij ook afhankelijk van de aangepaste noodverordening vanuit de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, dit document is ten aller tijden lijdend is wat er plaatselijk wel of niet mag. Mochten deze twee documenten zijn gepubliceerd brengen wij jullie zo spoedig mogelijk op de hoogte.

5 oktober: 

Bekijk hier de update van het protocol Verantwoord Sporten per 2 oktober 2020

 

30 september 2020:

Met ingang van 29 september gelden er aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.  Deze maatregelen zullen in ieder geval tot 20 oktober van kracht zijn.  U treft het aangepaste protocol van het NOC*NSF hier

In hoofdlijnen omvatten de verscherpte maatregelen de volgende punten:

 • Extra aandacht basisregels
 • Sportkantines en Horeca sporthallen en Leeghwaterbad gesloten
 • Geen publiek
 • Gezelschap tot max 4 personen
 • Groepen buiten max. 40 personen en binnen tot max 30, met een uitzondering voor sportwedstrijden

In deze periode geldt tevens een nieuwe noodverordening in de regio Zaanstreek-Waterland. De maatregelen in de noodverordening zijn erop gericht om de kans op grote drukte te voorkomen en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. 

18 juni 2020:

Per 1 juli 2020 worden de binnensportaccommodaties weer beschikbaar gesteld. Gebruikers dienen hierbij wel strict de voorwaarden en richtlijnen van een nieuw NOC*NSF-protocol te volgen. U treft dit protocol hier!

2 juni 2020:

Per 29 mei heeft het NOC*NSF een nieuw protocol opgesteld op basis waarvan sportverenigingen weer kunnen gaan sporten. 

Spurd heeft dit protocol opnieuw vertaald naar een lokaal protocol voor de gemeenten Purmerend en Beemster.

13 mei 2020:

De zwembadbranche heeft een protocol opgesteld op basis waarvan zwembaden weer kunnen openen. In dit protocol worden de veiligheidsnormen omschreven op basis waarvan zwembaden veilig kunnen openen. 

Voor sporten die onderwater worden beoefend is er een speciaal protocol. 

11 mei 2020:

Het NOC*NSF heeft het protocol aangepast op basis waarvan sportverenigingen weer activiteiten mogen gaan aanbieden.

4 mei 2020: 

Het protocol verantwoord sporten dat het NOC*NSF heeft opgesteld is door Spurd vertaald naar een lokaal protocol op basis waarvan sportaanbieders sportactiviteiten mogen aanbieden in de buitenlucht. 

29 april 2020:

Het  NOC*NSF heeft een protocol opgesteld op basis waarvan sportverenigingen weer op beperkte schaal gaan mogen opstarten met de trainingen met ingang van 4 mei  2020. Dit geldt alleen voor jeugdtrainingen.  Kinderen tot 12 jaar hoeven geen rekening te houden met de 1.5 meter afstand tot elkaar. Jeugdleden tussen de 13 en 18 jaar oud moeten wel rekening houden met de 1.5 meter afstand tot elkaar.  

2 april 2020:

De Sportraad Purmerend is als vrijwilligersorganisatie een overkoepelend orgaan van in de gemeente Purmerend gevestigde sportverenigingen.  De Sportraad heeft belangrijke informatie en recente ontwikkelingen over de corona-crisis voor sportverenigingen gebundeld. 

30 maart 2020:

Spurd blijft zeker tot 28 april gesloten.

24 maart 2020: 

Spurd ontving vandaag onderstaand bericht van de Vereniging Sport & Gemeenten (VSG). In dit bericht wordt er o.a. nader ingegaan op de financiele consequenties van het sluiten van de sportzalen en de zwembaden. 
 

Den Haag, 24-03-2020

Kenmerk: VSG/2020/MS/re-U20054
Onderwerp: BELANGRIJKE UPDATE 24-03-202O
Contactpersoon: André de Jeu

 

Geachte college (e.a.),

In navolging van ons schrijven van zondag 17 maart jl., doen wij in relatie tot sport- en beweegactiviteiten u hieronder aanvullende informatie toekomen. Hierin zijn de aanscherpingen van gisteravond zoveel mogelijk meegenomen.

Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 23 maart 2020

Tot 6 april:

 • Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht; 
 • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
 • Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
 • Op bovenstaande wordt gehandhaafd eventueel met geldboetes;
 • Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
 • Op uiterlijk 6 april wordt bezien in hoeverre deze maatregelen verlengd worden.

Tot 1 juni: 

 • Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden waaronder voor de sport vallend; congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien.

Bovenstaande wordt ook doorgevoerd op de informatiekanalen van het Rijk en van het RIVM.

Mogelijke compensatieregeling(en)

Wij zijn als Vereniging Sport en Gemeenten samen met NOC*NSF en het ministerie van VWS directie sport volop bezig met de volgende compensatievraagstukken:

 • Voor sportverenigingen vanwege o.a. het mislopen van inkomsten uit horeca en met betrekking tot aflossingsverplichtingen aan bijvoorbeeld een bank;
 • Voor (internationale) evenementen waar nu al sprake is/was van een combinatie met de subsidieregeling van VWS Sport voor evenementen;
 • Voor gemeenten met betrekking tot derving van huurinkomsten, zwembaden, sportbedrijven en dergelijke. Voor gemeenten trekken wij samen op met VNG. Hieruit zou een brede compensatieregeling kunnen voortkomen in samenwerking met Binnenlandse Zaken eventueel in combinatie met cultuur en welzijn.

Voor lokale sportbedrijven en zwembaden geldt nu al dat zij voor een deel van de maatregelen die al bekend zijn gebruik kunnen maken zoals de personeelsregeling.

Wij verwachten eind deze week meer duidelijkheid over de regeling voor de sportverenigingen te hebben. Voor de regeling voor gemeenten zijn wij mede afhankelijk van het overleg tussen VNG en BZK. Wij zullen u daarover uiteraard informeren zodra daar meer van bekend is.

Advies

Wij achten het op dit moment nog te vroeg om op lokaal niveau compensatieregelingen af te kondigen over bijvoorbeeld vrijstelling van huur en dergelijke voor sportclubs. Wel zien wij dat veel gemeenten op dit moment bijvoorbeeld de OZB 2020 (nog) niet versturen, dan wel voor de betaling daarvan ruime betalingstermijnen te hanteren. Ons advies is om eerst de regeling voor sportclubs af te wachten.

Wij zien dat veel sporters en sport- en beweegaanbieders zoeken naar de mazen in de noodverordeningen. Wij adviseren u geen uitzonderingen te maken. Dit leidt tot onduidelijkheid en nieuwe ongewenste initiatieven. Eenduidigheid is op dit moment naar onze mening het beste. 

Informatie

Mocht u vragen hebben over deze brief en/of andere vragen laat ons dat dan weten via info@sportengemeenten.nl. Wij proberen u dan zo snel mogelijk te antwoorden.

Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren over eventuele aanvullende maatregelen of relevante voorbeelden, dan zullen wij u via deze weg daarvan op de hoogte houden.

Voor actuele informatie over sport- en beweegactiviteiten verwijzen wij u naar onze website www.sportengemeenten.nl. Tevens werken wij als Vereniging Sport en Gemeenten mee aan een internationaal platform www.coronactive.eu. Dit idee wordt ondersteund door UNESCO en kan mensen inspireren thuis actief te blijven.

 

Met vriendelijke groet,

André de Jeu
Directeur Vereniging Sport en Gemeenten

 

15 maart 2020:

Vandaag, zondag 15 maart,  heeft het kabinet een aantal aanvullende maatregelen genomen rond het Corona-virus. Met die aanvullende maatregelen komen alle activiteiten van Spurd met onmiddellijke ingang tot stilstand:

Leegwaterbad:

 • Recreatiebad blijft gesloten
 • Alle zwemlessen eindigen; alle ouders zijn daarover per mail (via IZM) geïnformeerd
 • Alle andere activiteiten eindigen.
 • Het zwembad zelf en de horeca zijn voor publiek niet meer toegankelijk

Sporthallen:

 • Alle sporthallen, sportzalen en gymlokalen zijn vanaf morgen gesloten.

 

Sportstimulering:

 • Alle activiteiten zijn gestopt

 

Bewegingsonderwijs:

 • Doordat alle scholen zijn gesloten, vervalt ook al het bewegingsonderwijs

 

Bereikbaarheid Spurd:

Spurd blijft telefonisch en per mail bereikbaar.  Voor vragen over Spurd kunt u bellen naar 0299-418100.  Voor vragen over het Leeghwaterbad kunt u bellen naar 0299-418101. E-mailen naar info@spurd.nl.
 

 

13 maart 2020: 
 

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit van gisteren heeft Spurd uit voorzorg het Leeghwaterbad, De Beuk en De Vaart gesloten en een aantal activiteiten geschorst.

Vandaag kunnen  we meer details vrijgeven:

Leegwaterbad:

Het recreatiebad is tot nader order gesloten. Voor overige zwemactiviteiten hebben we de volgende aanpassingen gedaan:

 • Het afzwemmen wordt in kleinere groepen verdeeld zodat die doorgang vinden. Alle ouders zijn hierover geïnformeerd.
 • De Pinguïn-, Turbo- en privé-zwemlessen gaan gewoon door met ingang van maandag; dit zijn relatief kleine groepen. Alle ouders worden hierover geïnformeerd.
 • Tijdens de reguliere zwemlessen hebben we veel meer dan 100 bezoekers in het bad. Het mogelijk anders verdelen vergt een enorme logistieke bijstelling omdat die lessen vaak na schooltijd plaatsvinden. Hiervoor hebben we nog geen oplossing. Zodra we die hebben gevonden zullen we ouders via de IZM informeren.
 • Een aantal scholen maken gebruik van het zwembad voor schoolzwemmen; deze lessen kunnen doorgang vinden.
 • Alle andere zwemactiviteiten zijn tot nadere berichtgeving beëindigd.
 • De zwemverenigingen hebben zelf hun trainingen en wedstrijden beëindigd.

Sporthallen:
Alle verenigingen hebben hun trainingen en wedstrijden stilgelegd. Spurd stelt De Beuk en De Vaart nog wel beschikbaar voor sportactiviteiten en het bewegingsonderwijs mits het aantal tegelijktijdig aanwezige aantal personen niet meer dan 100 is. In de praktijk halen we die aantallen niet bij de kleinere sportzalen; het is daarom niet nodig om voor die locaties beperkingen in te stellen.

Sport en beweegaanbod:
Geheel in lijn met de oproep van de verschillende sportbonden en met de bedoeling om de komende tijd sociale contacten te beperken schort Spurd al haar beweegactiviteiten op.

Bewegingsonderwijs:
Het bewegingsonderwijs gaat gewoon door, tenzij de scholen anders besluiten. Ook beweegactiviteiten die in het verlengde van onderwijsactiviteiten of kinderopvang plaatsvinden (beweegclinics tijdens school, na-schoose activiteiten) gaan gewoon door

Bereikbaarheid Spurd:
Vanwege de oproep om zoveel als mogelijk thuis te werken kan het zijn dat de afhandeling van vragen wat langer op zich laat wachten. Wij zijn telefonisch of per e-mail gewoon bereikbaar. Heeft u vragen over het Leeghwaterbad belt u dan met telefoonnummer 0299-418101.  Voor algemene vragen belt u met 0299-418100. E-mailen kan naar info@spurd.nl .

Houd onze website en/of Facebookpagina in de gaten voor updates.

12 maart 2020: 

Maatregelen Inperking Corona-virus:

Het kabinet heeft vandaag een set aan maatregelen afgekondigd om de verdere verspreiding van het Corona-virus verder te beperken. Als gevolg van die maatregelen sluit Spurd uit voorzorg het Leeghwaterbad en de sporthallen De Beuk en De Vaart voor alle publieke en/of recreatieve functies. Het spijt ons als u daardoor voor een gesloten deur staat. De overige (kleinere) sportaccommodaties blijven wel open en beschikbaar. Een aantal beweegactiviteiten hebben we uit voorzorg opgeschort; de deelnemers aan die activiteiten zijn persoonlijk op de hoogte gesteld.  De komende dagen volgen meer details, afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen en informatie vanuit de overheid. Via de website en onze social media  kunt u de berichtgeving volgen.