Kunstgenoten in beweging

KUNSTGENOTEN in beweging is een community voor senioren in de regio Waterland en is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Cultuurhuis Wherelant, Spurd en de Bibliotheek Waterland. Het doel is het bij elkaar brengen van senioren vanaf 65 jaar die een eigen regie hebben over de organisatie van culturele activiteiten in de breedste zin van het woord, zodat kunst, bewegen en leefplezier nauw verbonden zijn. De 65-plusser heeft zelf een hoofdrol als medeorganisator, uitvoerder en deelnemer.

KUNSTGENOTEN in beweging gaat over genieten van het leven. Centraal staat de behoefte van senioren aan betekenisvolle invulling van tijd, interesse en ambitie en de mogelijkheid zelf verantwoordelijk te zijn voor de organisatie en inhoud. KUNSTGENOTEN biedt de structuur waarin senioren, zonder uitzondering door beperkingen, hun rol kunnen vinden om deel te nemen.

Aanleiding voor KUNSTGENOTEN is de belangrijke maatschappelijke ontwikkeling van de toenemende vergrijzing. Uit onderzoek op het gebied van ouderenparticipatie komt duidelijk naar voren dat de cultuur, sport- en welzijnssector een belangrijke rol kan spelen voor senioren bij:

  • Langer zelfstandig kunnen blijven wonen
  • Langer vitaal en van betekenis zijn
  • Het vergroten van het sociale netwerk
  • Het wegnemen van eenzaamheid

KUNSTGENOTEN in beweging'is uitgegroeid tot een goed lopende, goed bezochte community, waarnaar men de weg weet te vinden, met of zonder ondersteuning van een grote groep vrijwillige leeftijdsgenoten. Een plek waar men wil zijn, omdat je actief mee kunt doen en denken, omdat er veel samen valt te genieten en te leren, waar je mensen ontmoet waarmee je het plezier in cultuur en bewegen kunt delen.

KUNSTGENOTEN in beweging wordt mede mogelijk gemaakt door RABO Coöperatiefonds, Oranje fonds, VSB fonds, RCOAK, het Prins Bernhard Cultuurfonds en fonds Sluyterman van Loo.

Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina van Kunstgenoten in beweging.