Gezonde Sportomgeving

Sportverenigingen spelen een hele belangrijke rol voor de volksgezondheid. Sport heeft namelijk een bijzondere rol in het stimuleren en activeren van een gezonde leefstijl. Mede hierom is Spurd trots op het diverse aanbod dat er in Purmerend en de Beemster aanwezig is. Naast het aanbieden van sport, kunnen sportverenigingen een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de gezondheid door sporters een gezonde omgeving te bieden. Dat houdt onder andere in: een gezondere sportkantine, een rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholbeleid.

Deze thema’s kunnen individueel aangepakt worden. De vereniging bepaalt het tempo en de stappen. Spurd helpt, samen met Team:Fit met praktische tips over hoe dit te bereiken. Hierbij bieden wij maatwerk om het beste te kunnen helpen. Meer weten? Neem contact op met verenigingsadvies van Spurd: verenigingsadvies@spurd.nl of 0299-418100.

Gezonde Sportkantine

Om een gezonde sportkantine te worden zijn er verschillende stappen die genomen kunnen worden. Zo kan er naast de huidige opties, gezondere opties zoals fruit of mueslirepen worden verkocht. In gezonde sportkantines kan de gezondere optie worden benadrukt door deze naast de kassa of op de bar neer te zetten. Zo wordt het voor klanten makkelijk om een gezonde keuze te maken.

Angst voor vermindering van de kantine-omzet blijkt niet nodig. Gezonde kantines hebben 10,2% meer omzet dan andere kantines. Dit komt omdat er naast de huidige ‘ongezonde’ opties ook gezondere opties verkrijgbaar zijn, hiermee kopen mensen die normaal iets gezonds van huis meenemen, nu ook iets bij de kantine.

 

Alcohol en Sport

Bij een gezonde sportomgeving is verantwoord gebruik alcohol van belang. Een manier waarop een vereniging verantwoorder met alcohol zou kunnen omgaan is het aanbieden van de cursus ‘Verantwoord Alcohol Schenken’ aan barvrijwilligers, het goed zichtbaar maken van de schenktijden van alcohol op de club en deze tijd aanpassen zodat er geen alcohol wordt geschonken als er veel jeugd aanwezig is op de club.

Rookvrije Sportomgeving

Voor het worden van een rookvrije vereniging, is het qua duidelijkheid en handhaving het makkelijkst om geheel rookvrij te worden. Echter kan deze stap ook erg groot zijn. Hierom werkt het nemen van kleine stapjes soms beter voor een vereniging. Zo zou het eerst langs de lijn verboden kunnen worden om te roken en na een tijd ook op het terras.

Hierbij kunnen dan ook borden, spandoeken of raamstickers van de Rookvrije Generatie worden opgehangen. Deze zijn gratis aan te vragen.

 

Zij gingen je voor: