Gast op Gympies

In alle peuterspeelzalen, locaties van Voor- en Vroegschoolse Educatie en peuterscholen in Purmerend en in Beemster krijgen de kinderen twee keer per week een gymlesje 'Gast op Gympies'. Sportcoachen en vakleerkrachten bewegingsonderwijs van Spurd geven de lessen. Tijdens deze lessen gebruiken zij taal in combinatie met het aanleren van motorische vaardigheden. Van jongs af aan vaardig in bewegen!

 

Sportactiviteiten