Energiebesparing

Vanaf 1 juli moeten sportverenigingen aantonen wat zij aan energiebesparing doen. Wie niet aan deze verplichting voldoet kan een dwangsom opgelegd krijgen.

Voor met name de grotere sportclubs is de energierekening de grootste post op de begroting. De grootverbruikers onder hen (ongeveer 1 op de 3 buitensportverenigingen) hebben vanaf 1 juli 2019 een informatieplicht om te laten zien of zij voldoende aan energiebesparing doen. Niet voldoen aan deze informatieplicht kan tot een boete leiden.

De overheid roept de sportclubs al een paar jaar op meer aan energiebesparing te doen door bijvoorbeeld betere isolatie van kleedkamers, minder gebruik van verwarming en het vervangen van de reguliere verlichting door ledlampen. Op die manier moet onder meer de uitstoot van CO2 teruggedrongen worden. Het gaat de overheid echter niet snel genoeg.

Vanaf 1 juli zijn grootverbruikers daarom verplicht op te geven welke concrete maatregelen er worden genomen. Wie meer dan 50.000 kWh elektriciteit op jaarbasis verbruikt, moet aantoonbare maatregelen nemen. De gemiddelde sportclub zit daar ver boven. Ter vergelijking: een gemiddeld gezin met twee kinderen verbruikt jaarlijks nog geen tiende daarvan: 4600 kWh.

Wat moet u nu doen?

  1. Controleer uw energierekening van de afgelopen jaren en check of u meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar verbruikt. Informeer mij over dit verbruik, op die manier krijg ik een goed zicht op het energieverbruik van de sportverenigingen in Purmerend.
  2. Indien u meer dan 50.000 kWh per jaar verbruikt, kunt u bij Spurd een energiescan aanvragen. Aan de hand van die energiescan kunnen wij adviseren welke maatregelen u kunt nemen om het energieverbruik terug te dringen.
  3. Zodra er aanpassingen doorgevoerd moeten worden kunt u aanspraak maken op:
    1. de Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties, een voorzetting van de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS), die in december eindigde. Het subsidiebudget bedraagt 87 miljoen.
    2. Stichting Waarborgfonds Sport

Spurd kan ondersteuning bieden bij de aanvraag van deze regelingen. Meer weten? Neem contact op met verenigingsadvies van Spurd: verenigingsadvies@spurd.nl of 0299-418100