AED / EHBSO

AED:

Spurd verzorgt de aanwezigheid en het onderhoud van in totaal 37 AED’s op sportcomplexen en in sportzalen in Purmerend. Daarnaast organiseert Spurd twee keer per jaar een AED/reanimatie training voor vrijwilligers van de Purmerendse sportverenigingen. Alleen de secretariaten van de Purmerendse sportverenigingen kunnen vrijwilligers aanmelden voor de scholing.

Deelnemers ontvangen een certificaat met een geldigheidsduur van een jaar.
Jaarlijkse herhaling van de training is van groot belang om de opgedane kennis actueel te houden. 

Onderhoud
Spurd is verantwoordelijk voor de AED's, inclusief het onderhoud. Het onderhoud van de AED’s vindt jaarlijks plaats. Sportverenigingen controleren zelf het controlelampje op het apparaat.

Is niet gepland onderhoud nodig? Neem dan contact op met Spurd: stuur een e-mail naar info@spurd.nl of bel maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.15 uur (0299) 418 100.

Is de AED gebruikt? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Spurd.
Na gebruik van de AED is vervanging van enkele onderdelen van groot belang!

Gebruik aub zo spoedig mogelijk melden: 
maandag tot en met vrijdag 08.30 uur tot 17.15 uur (0299) 418 100
of per e-mail: info@spurd.nl.

EHBSO:

In de sportvereniging zijn vele vrijwillige trainers, coaches en begeleiders actief. Een ongeval tijdens de training, een wedstrijd of andere sportieve gebeurtenis zit in een klein hoekje. Naast trainingen AED organiseert Spurd trainingen EHBSO (Eerste Hulp bij Sport Ongevallen). Alleen de secretariaten van de Purmerendse sportverenigingen kunnen vrijwilligers aanmelden voor de scholing.

Tijdens deze avond worden de deelnemers geïnformeerd over diverse sportblessures en wordt praktisch geoefend hoe de meest voorkomende sportongevallen te behandelen. Denk hierbij aan wonden, botbreuken, kneuzingen, spierscheuringen en letsels aan gewrichten. De instructeur behandelt de stappen om op juiste wijze eerste hulp te verlenen aan de geblesseerde sporter. En wat te doen om erger te voorkomen.  

Preventie
Naast het behandelen van blessures is het van belang blessures zoveel mogelijk te voorkomen, zodat behandeling minder vaak nodig is in de toekomst. Daarom wordt informatie verstrekt over de juiste sportuitrusting en hoe het sporten goed is op te bouwen.

Voor wie
De bijeenkomst is interessant voor trainers, begeleiders, scheidsrechters, verzorgers en  coaches van sportverenigingen. Elke deelnemer ontvangt na afloop een certificaat.

Aanmelden
Namens de sportvereniging kan een bestuurslid vrijwilligers aanmelden met dit formulier. Voor nadere informatie kunt u maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.15 uur contact opnemen met Spurd via (0299) 418 100.