Aanmeldingsformulier EHBSO

Voor trainers, begeleiders/coaches, verzorgers en scheidsrechters is er de bijeenkomst over Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO). De bijeenkomst gaat in op mogelijkheden blessures te voorkomen én te behandelen. Het gaat over informatie over en oefenen op meest voorkomende sportongevallen, zoals botbreuken, kneuzingen, spierscheuren en letsels aan gewrichten.

Aanmelden kan via de contactpersoon (bijvoorbeeld secretaris bestuur) bij de sportvereniging. Individuele leden/vrijwilligers kunnen zich niet aanmelden, het bestuur verzorgt de aanmelding voor de bijeenkomst.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Verenigingsondersteuning, Martijn Scholten telefoon (0299) 418 143 en Helen Kaptein telefoon (0299) 418 128.