Subsidies sportverenigingen

Spurd beoordeelt aanvragen gemeentelijke subsidies voor sportgerelateerde zaken. De sportrelaties van Spurd ontvangen jaarlijks de uitnodigingsbrief per post.
Sport- en recreatieverenigingen moeten een aanvraag richten aan Spurd, niet aan de gemeente Purmerend. Spurd toetst aanvragen aan de gemeentelijke subsidievoorwaarden en verzorgt de eventuele toekenning van de gemeentelijke subsidie.

Het betreffende aanvraagformulier treft u onderaan de pagina, als invulbare PDF, aan.

VOORWAARDEN
De voorwaarden voor gemeentelijke subsidies staan in de, nog door de gemeenteraad vast te stellen, Subsidieverordening sport- en recreatieactiviteiten van de Gemeente Purmerend. 

MOGELIJKHEDEN
Jeugdleden

Sportverenigingen in Purmerend kunnen voor in Purmerend wonende jeugdleden tot en met achttien jaar jeugdsubsidie aanvragen. Ook is er subsidie voor het sporttechnisch beroepskader.

Onroerende ZaakBelastingen/Rioolrecht
Sport- en recreatieverenigingen komen jaarlijks in aanmerking voor volledige subsidie van de door de gemeente Purmerend opgelegde aanslag onroerende zaakbelasting en van het rioolrecht. Aanvraagformulier subsidie OZB/Rioolrecht indienen: Spurd, Postbus 1300, 1440 BH Purmerend.

Deskundigheidsbevordering  
De cursus - beroepsopleiding - voor sportverenigingen moet uitgaan van een regionale of landelijke (sport)organisatie.  Eventuele uitbetaling vindt pas plaats na overlegging van alle benodigde stukken. 

VRAGEN?
Gebruik dan het digitale contactformulier of bel voor nadere informatie maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.15 uur met telefoon (0299) 418 100.