Organisatiestructuur

De organisatiestructuur is onderdeel van het verenigingsbeleid. De organisatiestructuur is de manier waarop taken en verantwoordelijkheden binnen een vereniging zijn verdeeld.

Deze structuur kan worden weergegeven in een organogram, onder deze tekst treft u een voorbeeld van een organogram. Bij dit organogram hoort een duidelijke taak- en functieomschrijving. Hierin staan onder andere vermeld: de titel en het doel van de functie, de functie- en taakinhoud en de bijbehorende tijdsbesteding. Zo is voor alle leden en vrijwilligers duidelijk hoe de vereniging is georganiseerd en wie welke verantwoordelijkheden draagt.

Wilt u een voorbeeld taak- en functieomschrijving ontvangen? U kunt deze bij ons aanvragen.