Ledenwerving

Zonder leden geen vereniging! Verenigingen doen daarom hun uiterste best leden te werven en te behouden. Met de ontgroening, vergrijzing en individualisering is wellicht een andere benadering nodig.

Purmerend ontgroent, verenigingen kunnen te maken krijgen met een terugloop van het aantal jeugdleden. Tegelijkertijd heeft de stad te maken met vergrijzing. De vergrijzing kan Purmerendse sportverenigingen kansen bieden. Is aanpassing of wijziging van beleid daarbij noodzakelijk?

Spurd heeft een handleiding ledenwerving om de Purmerendse sportverenigingen te ondersteunen bij het opstellen van het ledenwervingsbeleid. Deze handleiding bestaat uit een eenvoudig stappenplan waar de Purmerendse sportvereniging zelfstandig mee aan de slag kan.

Is ondersteuning nodig bij het opstellen van het beleid voor ledenwerving en ledenbehoud? Neem dan contact op met Spurd via info@spurd of per telefoon (0299) 418 100 maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.15 uur.

Vraag aan: handleiding ledenwerving