Energiesubsidie

De subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties (EDS) van de Rijksoverheid richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen en is de vervanger van de Ecotaks. Vanaf 2 januari 2017 is er nieuw budget beschikbaar en is aanvragen mogelijk, totdat het subsidiepafond is bereikt.

 

 

De regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie bij sportaccommodaties. De hoogte van de subsidie is een percentage van de subsidiabele kosten, die bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur. Arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en sportstichtingen 15%.  Er kan maximaal € 125.000 subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000 komen niet in aanmerking. Meer informatie over de regeling vindt u op de website van de Rijksoverheid. Wanneer u ondersteuning wilt bij het aanvragen van een subsidie, neem dan contact met ons op.